วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันจัดสวนแก้ว ระดับ ม.1-3 สพป.สฎ.2รางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

ฝีมือของหนูเองค่ะ

1 ความคิดเห็น: